บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด

มาตรฐาน

กลุ่มบริษัทเอเช่ียนมุ่งมั่นพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ในทุกกระบวนการ ใช้ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองลูกค้า ของกลุ่มบริษัทได้อย่างดีท่ีสุด เพื่อให้สมดังคํา ขวัญที่ว่า เรา “ใช่” สําหรับคุณ

ควบคุมมาตรฐานการผลิต

โดยทุกขบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน HACCP, GMP, ISO 9000, ISO 14000 ท่ีได้รับมาตรฐานสากล นอกจากนั้น ทางเอเช่ียนมีซับพลายท่ีจัดหาวัตถุดิบท่ีได้รับการรับรองจาก DOLPHIN SAFE ตามมาตรฐาน BAP และ MSC ที่สามารถ ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนทําให้เอเชี่ยนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจนถึงปัจจุบัน

ประสบการณ์ความชํานาญ

จากประสบการณ์รวมกับความชํานาญในสายการผลิตอาหาร บริษัทฯ ได้ขยายฐานธุรกิจประเภทอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเปียก โดยเป็นผู้ผลิตมามากกว่า 15 ปี เราจึงสามารถรับรองได้ว่าอาหารสัตว์เลี้ยงของเรามีคุณภาพสูงและเป็นไปตามมาตรฐาน

ศักยภาพ และคุณภาพสินค้า

ในปี พ.ศ. 2562 ทางเอเชี่ยนเริ่มบุกตลาดอาหารสัตว์โดยการสร้างแบรนด์ภายใต้ชื่อ “มองชู” (monchou) เพื่อสร้างศักยภาพ และคุณภาพสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นถึงสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก ให้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และ ปลอดภัย โดยแบรนด์มองชู ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพระดับ Human Grade พรีเมียมแท้ 100% และ Grain free ปลอดจาก ข้าว ข้าวโพด แป้งสาลี ทําให้คุณมั่นใจได้ว่าสัตว์เลี้ยงที่คุณรักจะมีสุขภาพดี และอร่อยไปกับเมนูที่เต็มเปี่ยมคุณค่าทาง โภชนาการอย่างเหมาะสม เพื่อมอบความสุขในทุกๆมื้อ ให้กับสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก