สารอาหารที่สำคัญของฮาจิโกะ

สังกะสี

แร่ธาตุอินทรีย์ท่ีสําคัญที่ช่วย
บํารุงระบบภูมิคุ้มกัน
ระบบการสืบพันธ์ุและการให้นม
พร้อมท้ังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ

แคลเซียมและ
ฟอสฟอรัส

ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อความสมบูรณ์แข็งแรงของกระดูกและฟัน

เมล็ดแฟล็กซ์

อุดมไปด้วยสารอาหารท่ีมีประโยชน์พร้อมทั้งโอเมก้า3และสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อขนที่นุ่มสลวยผิวหนังที่ ชุ่มชื้นและภูมิคุ้มกันท่ีแข็งแรง

สารสกัดจากยัคค่า

ช่วยลดการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในการขับถ่าย

คุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน
และสมดุล

พร้อมกับรสชาติที่สุนัขชื่นชอบ

โปรตีนที่ดีและ
ย่อยง่าย
จากเนื้อสัตว์
(ไก่และเนื้อวัว)

เพื่อความสมบูรณ์แข็งแรงของกล้ามเนื้อ

เยื่อใยจากธรรมชาติ

ช่วยให้การขับถ่ายเป็นก้อนสวย ดูแลง่าย

โอลิโกแซคคาไรด์

เพิ่มประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหาร ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สุนัข

ผลิตภัณฑ์